w Zespole Szkół im. ks. J. Tischnera w Dobczycach
 • Praktyki w Londynie
  Praktyki w Londynie
 • Zajęcia w pracowni
  Zajęcia w pracowni

Witryny Internetowe

 
Zakres tematyczny 
 • CSS – kaskadowe arkusze stylów
 • CMS, WYSIWYG – systemy zarządzania treścią
 • SGrafika dla stron WWW
 • Animacja na stronie internetowej 
 • Dzwięk i Wideo 

Aplikacje internetowe

Zakres tematyczny
 • Algorytmy
 • PHP
 • Java Script
 • Framework

Egzaminy zawodowe E14

Informatyka to obecnie najprężniej rozwijająca się gałąź wiedzy i technologii. Nasze pokolenie jest świadkiem globalnej rewolucji informacyjnej . Wywołane tymi potrzebami dynamiczne tempo rozwoju technologii informatycznych decyduje o dużej popularności  zawodu informatyka na rynku pracy.

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera  to szkoła "nowego,  świata", która stawia sobie za cel kształtowanie przedsiębiorczych i innowacyjnych postaw, umożliwiających i warunkujących aktywność absolwentów na rynku pracy, a następnie aktywną rolę w środowisku pracy lub w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Absolwent technikum informatycznego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;

2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;

3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;

4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Posiadamy 6 pracowni informatycznych doskonale wyposażonych i na bieżąco modernizowanych.

Nasi uczniowie rozwijają na bieżąco swoje umiejętności poprzez udział w konkursach i projektach, warsztatach informatycznych.

Robimy wszystko, aby nasza szkoła była szkołą dobrych możliwości zawodowych, szansą na przyszłość naszych absolwentów. Uczniowie technikum Informatycznego odbywają praktyki w Londynie oraz firmach lokalnych.

Nasi uczniowie biorą udział   w dodatkowych kursach organizowanych w ramach projektu: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach.

Co roku organizujemy także warsztaty dla szkół gimnazjalnych, powiatowe zawody informatyczne oraz  konkursy