Technikum informatyczne
w Zespole Szkół w Dobczycach
Praktyki zawodowe
w Londynie
Praktyki zawodowe
w Londynie